אוראנוס פלוטו ונפטון – כרונולוגיה של התעוררות ומהפכה חברתית בלתי נמנעת.

אוראנוס פלוטו  ונפטון – כרונולוגיה של התעוררות ומהפכה חברתית בלתי נמנעת.

       
    אוראנוס            פלוטו                   נפטון
אחת מהתופעות היותר מורכבות, מעניינות ולא מובנות מאליו היא העובדה שאנחנו חיים בתקופה מתמשכת של התרוקנות רגשית מערכים ואידיאלים אותם אסטרולוגית מייצגת הפלנטה  נפטון המסמלת את הצורך האנושי בחוויה רגשית, בערכים ובחיבור התמים  והפשוט יותר לחיים,  חזרתה של הפלנטה למזל דגים הלוא היא מקומה הטבעי מסמלת את תחילת  התהליך של התעוררות וחיפוש אידיאלים, חזרה לטבע וחיפוש משמעות מחודשת מעמיקה יותר בחיים. על בסיס חיפוש וגעגועים אלה יש מינוף גדול של כל תורות המיסטיקה ואף חזרה לדת. מה שמחבר אותנו לנוכחותה המודגשת של הפלנטה אוראנוס בטלה הגורמת להתפרצויות של אגרסיה טבעית לחימה ומרד על מנת  לעודד את הנטיה הטבעית של פלנטה זו להפוך כל רגב כדי להרוס את הקיים,  המנוון וכל זה כהכנה לאבולוציה או למהפכה מנטלית, רגשית, חומרית וחברתית . פלוטו בהגיעו לכל מזל מסמל את הטרנספורמציה שהמזל המארח יעבור. גדי הוא מזל אדמה חומרי העסוק בהישרדות הבסיסית שלנו ושל האנושות. מעברו של פלוטו למזל זה מאתגר את נושא החומר והישרדות האדם באופן קיצוני יותר.   מאז 2008 עם כניסתו למזל גדי ובעצם נוכחותו הוא פוגע בתמצית החומר העולמי,  דרך איום קיומי על האדם והאנושות אך גם על מקורות האנרגיה-הכסף והכוח שהאנושות צברה.   מאז מרץ 2010 אוראנוס  מצוי ביחסים דיס-הרמוניים עם פלוטו בגדי, האחראי על הטרנספורמציות העולמיות. ההיבט ביניהם מוגדר אסטרולוגית כהיבט של מרובע [90 מעלות] המתמצת בתוכו מתח ומאבק על מנת לצמוח.  היבט זה מעיר את האדם לשינוי בתודעה אמנם השינוי מתרחש באיטיות אך היבט זה יימשך עד 2017 ויצליח בכל היבט שיתרחש בין הפלנטות להתקדם לקראת שינויים בתודעה האנושית והפרטית. צריך להבין שאלה היבטים פלנטריים נדירים, כיוון שלאוראנוס דרוש סיבוב של 84 שנה
כדי לחזור לאותה נקודה ולפלוטו 280 שנה כדי לחזור לאותה נקודה ולנפטון לחזור למקומו הטבעי במזל דגים עוד כ-165 שנה.
החיבור בין שלושת הפלנטות יוצר התעוררות גדולה. פעם האחרונה שהייתה התעוררות מסוג זה התרחשה באביב העמים 1848.
בהטסף לכך מעניין לדעת שבפעם האחרונה שאורנוס יצר היבט קשה עם פלוטו היה כשהוא ביקר במזל טלה בשנת 1929 ופלוטו היה במזל סרטן וזו אכן תקופה שסימלה את המשבר הכלכלי הגדול  ב-1929 המכונה The Big depression בארצות הברית כשהבורסה התמוטטה בין השאר ואנשים היו  בשפל ובעוני מהקשים ביותר בתולדות ארה"ב.  בגרמניה המפלגה הנאצית הרימה ראש ואירופה הייתה בתוהו ובוהו חברתי.   תקופה זו סימלה את אובדן הדרך ועד כמה לא מפליא הדבר היות ונפטון נכנס למזל בתולה – [במולות למקום הטבעי שלו בדגים] מקום רדוד ובעייתי עבורו והוא שהה שם עד 1944 תום מלחמת העולם השנייה. נפטון  בבתולה- מיקום חומרי כשלמעשה האנושות לא היתה עסוקה כלל בערכים חברתיים,  אלא ממה יתקיימו למחרת או איך ישרדו את התופת.
כניסתו של פלוטו למזל גדי ב-2008 סימנה את תחילתו של המשבר הכלכלי בארה"ב, עם השלכות הכלכליות על רוב העולם. מאז אפריל 2010, כששתי הפלנטות יצרו ביניהן היבט של 90 מעלות, התחילה התנועה העולמית הראשונה הקשורה באביב העמים.
היבטי  אוראנוס פלוטו במהלך השנים הקרובות:
יחסי עימות אלה בין אוראנוס לפלוטו יימשכו לסירוגין עד אפריל 2017 . ולכן במהלך 7 השנים האלה היבט זה יצליח לחולל אבולוציה בחשיבה, במנטליות ובצורת החיים שלנו ולמעשה מקור הבעיה הוא הצורך ליצור שינוי בחלוקת המשאבים והכסף בעולם. שלושת הפלנטות קשורות  במעמד היוצר בעולם במעמד העובד, המשלם מיסים והעסוק ביצירת המאטרייה, הכסף והחומר על כל גווניו. יחסים אלה בין אוראנוס ופלוטו מסמלים גם מערכת אקסצנטרית חזקה מאוד המשפיעה בראש ובראשונה על התחממות כדור הארץ. אוראנוס בטלה [מזל אש]אחראי על ההתחממות ופלוטו בגדי על הריאקציה של הטבע כמו המסת הקרחונים ויחד עם נפטון על הצונאמי והשיטפונות המגיעים בעקבותיהם והמים העלולים להציף יבשות באופן הדרגתי.
יחסי עימות אלה משפיעים על המשך עליית הטמפרטורות של הים והתגברות השיטפונות ותופעות הטבע היותר קטסטרופליות. יחסי פלנטות אלה מסמלים מעבר לפן הפיזי, כאמור, ואת השינויים החברתיים כלכליים [סוציו-אקנומיים]  ששוטפים את אירופה, המזרח הרחוק, אסיה וארצות הברית. ובמקביל גם בעולם הערבי מתרחשת סערה גדולה מאז 2010 המכונה האביב הערבי. מאז שהאביב הערבי פרץ בטוניסיה בדצמבר 2010 והמשיך ביתר שאת להפוך את המשטרים הערביים כמו לוב תימן מצריים הובן שמדובר באפקט של דומינו שימשיך ויטלטל את המונרכיות כשהעם יטול סמכויות יתירות מהמשטרים, ימרוד, ימחה יפגין  ולא יסכים לריכוזיות של ההון בידי מיעוט ויתנגד לדיקטטורה. ההפיכות ועיצוב המשטרים ימשיך גם במהלך השנה הקרובה בסוריה, ירדן לבנון, ומצרים, ובשאר המדינות שכבר החל בהם תהליך מהפכני ומן הסתם לא ידלג עלינו ועל השטחים.

האביב הערבי-טוניסיה-18.12.2010


המהפיכה פרצה ב-25.11.2011
המהפיכה בכיכר תחריר מעניינת אותנו א.כי היא קשורה ליחסים שלנו עם חמאס-עזה ב. מצרים כנתינה של ארה"ב עם הסכם שלום ללא ספק תשחק תפקיד גדול בהמשך.
 
היבטי אוראנוס-פלוטו אחראים על פרוץ המחאה הכלל עולמית. בהקשר זה כדאי לדעת שאוראנוס ופלוטו היו ביחסים דיס-הרמוניים (180 מעלות ביניהם) במהפכה הצרפתית, כשאוראנוס היה באריה, המסמל את המזל המלכותי (הארמון הצרפתי) ופלוטו היה בדלי (שמסמל את פשוטי העם). העם נתן את הטון וביקש שוויון בשנים בין 1991-1789, אז פורסמה הצהרת זכויות האדם והאזרח שיצאה בצרפת כמה שבועות לאחר תחילת האירועים המהפכניים באוגוסט 1789 והפכה ל"אני מאמין" של העולם הדמוקרטי.


פלוטו בדלי בהיבט של 180 מעלות לאוראנוס באריה. מהפכות נוצרות במצבים של היבטים קיצוניים כביטוי של סוף תקופה אחת במחיר הרס ויצירת תשתית המכריחה את האדם לבנות הכל מחדש.

ההצהרה מבוססת על עקרונות השאובים מתורותיהם של הוגי דעות מתקופת ההשכלה. נקבע בה כי כל בני האדם נולדו שווים וחופשיים וכי הזכויות הטבעיות של כל בני האדם – הזכות לחיים, הזכות לחירות והזכות לקניין – אינן ניתנות לביטול. ההצהרה פירטה את הזכויות הנובעות מן הזכויות הטבעיות: שוויון בפני החוק, חופש דת, חופש ביטוי, והגנה על החיים ועל הרכוש.

כיבוש הבסטיליה 1789

במקביל פורסמה חוקת ארה"ב. החוקה נכנסה לתוקף רשמית כשנתיים לאחר מכן, במרץ 1789. לחוקה מספר תיקונים ותוספות: עשרת התיקונים הראשונים, שאושרו על ידי שלושה רבעים ממדינות ארצות הברית בשנת 1791, ידועים כמגילת הזכויות. בסך הכללי, לחוקה המקורית יש 27 תיקונים, אך עיקריה נותנו בעינם ללא שינוי.

ואז שוב צמידות בין אורנוס לפלוטו במזל טלה, גורם להתפרצות אביב העמים בין המהפכות של 1848 – “אביב העמים”:
זה התבטא בגל ההפיכות הידוע בתור “אביב העמים”, שהוא תולדה של אכזבה מהמשטרים הקיימים ומהמצב הכלכלי. היקף המהומות היה רחב מאוד: צרפת, הנסיכויות האיטלקיות, הנסיכויות הגרמניות, הקיסרות ההבסבורגית, שווייץ. מהומות משניות יותר היו ביוון, ספרד, רומניה, דנמרק ואירלנד.
בה בעת מתפרסם באנגליה, על פי הזמנת הצרפתים, המניפסט הקומוניסטי שחיברו קרל מרקס ופרידריך אנגלס.

אביב העמים היה מאבק דומה ומקביל לתהליך החברתי שאנחנו עוברים בעולם בשנתיים האחרונות ולא נאמרה עדיין המילה האחרונה.
אוראנוס ופלוטו במזל טלה היו בצמידויות מתרחקות ומתקרבות במהלך כמה שנים. נפטון  בדגים איפשר לאנשים לחלום בנאיביות על  צדק, שיוויון ואוראנוס ופלוטו בטלה יצרו מהפכה אלימה ועקובת דם שנמשכה שנים רבות ובעיקר בגלל הפירוד והפיצול הרב של הכוחות המהפכניים, שלעתים אף לחמו אלו באלו, המטרות השונות (לאומיות, כלכליות, חברתיות ועוד) של הכוחות הפועלים והבורגנות הליברלית שלא השכילה לתפוס שרק בעזרת כוח הפועלים והאיכרים יכולה להגיע למטרותיה.

בין מארס-דצמבר 1848 נפטון שהביא את החזון ואת החלום לצדק ושיוויון,  הגיע לביקור למזל דגים ואוראנוס ופלוטו היו צמודים במזל טלה ודחפו למהפיכה ולאלימות. המהפכה החברתית מול הפיאודלים [בעלי האדמות והנכסים- הקפיטליסטים של אותם הימים] ורצון העם הפשוט לשחרור האדמות מידי העשירים,  הורדת המיסים. מהפכת אביב העמים גבתה  קורבנות רבים ונמשכה שנים רבות בצרפת, איטליה, פרוסיה, הונגריה ובעיקר בגלל : הפירוד והפיצול הרב של הכוחות המהפכניים, שלעתים אף לחמו אלו באלו, המטרות השונות (לאומיות, כלכליות, חברתיות ועוד) של הכוחות הפועלים והבורגנות הליברלית שלא השכילה לתפוס שרק בעזרת כוח הפועלים והאיכרים יכולה להגיע למטרותיה.

אביב העמים ברלין 1848

אם נחזור לימינו, היבטים אלה בין פלוטו לאוראנוס יימשכו עד אפריל 2017. צריך להתייחס לפלוטו בגדי, המייצג את האדמה המנוצלת ומדולדלת על ידי בעלי ההון, שמבזבזים את אוצרותיה – מנפט ועד מחצבים – ויוצרים מחסור מלאכותי, הון עתק וניצול האנשים הפשוטים כעבדים מודרניים. פגיעה זו במשאבים מחבלת ומזהמת את העולם אך גם החקלאי הוא מיוצג על ידי מזל גדי [עובדי אדמה]  הוא יצרן מזון שנאלץ לייקר  בגין התייקרות המים,  את המזון שהוא מייצר והופך את העניין ללא משתלם ולא רנטבילי. האוכלוסייה הגדלה לא יכולה להתקיים כשמרבית הנכסים בידי בעלי ההון המדלדלים אותה למען בצע כסף אנוכי. מדובר בעבדות מודרנית והאדם מגיב בדרך של עייפות וייאוש. הרשתות החברתיות המבטלות את הבושה ואת האינטימיות ושוברות את נושא המעמדות. האדם הוא אנונימי אך בכל מקום בעולם יש לו אותם צרכים.

אין ספק שתהיה שיבה הדרגתית לתבניות שמזכירות הפשטה של החומר, דמוי משק אוטרקי, ואנשים ינהלו קואופרטיבים של מזון בשוויון זכויות ויוכלו לוותר על התיווך הפיננסי [בנקים, שוק אפור – שהם טפילי החברה] אפילו תמורת שיטה של עסקאות חליפין. באופן אבסורדי הכסף יאבד מערכו כי החומרים חשובים יותר כדי לשרוד. ירידת ערך הכסף או עמעום זוהרו תהיה הדרגתית במהלך השנים הקרובות. זהו תהליך איטי שלכסף יש פחות משמעות וגם החיים בעיר יהפכו לפחות חשובים כי האדם נהפך לאינדיבידואל שמנהל חיים במשק אוטרקי ובעולם קטן שהפך למעשה לכפר גלובאלי בזכות הרשתות.
המהפכה שאנחנו כבר חלק ממנה מדברת על ניעור הכסף מידי בודדים, בנקים וקרטלים, שנהנים מעמלות תיווך אם אינם יצרניים כלל. האדם–האינדיבידואל יתפתח יותר לקשרים חברתיים עם בסיס משותף דרך הרשתות שיקבלו אופי שמסמל את ביטול המעמדות החברתיים.
תהליך מהפכני מתחיל בראש ובראשונה בתודעה ובהבנת המציאות המשתנה ובתיסכול מתמשך המנצח כל עצלות אנושית. ולמעשה אנחנו רק כשנתיים בתוך התהליך ועד 2017 הוא יושלם.  הנושא הכלכלי ייעשה מרכזי ונושא הלאום יהפוך לנושא משני במרוצת השנים. ייתכן שזה נראה חזון אוטופי,  אך כך גם חשבו העבדים בימיו של לינקולן והווסאלים כלפי הפיאודלים בימים שלפני אביב העמים. שבתאי בעקרב מגיע לסייע לתהליך הכלכלי בהיותו בחילופי כוכבים עם פלוטו בגדי[Mutual reception] הוא יצליח לתבנת את התהליכים לתוך סדר מחודש שיאפשר לאנשים להחזיר לעצמם שליטה וליצור מוקדי כוח אחרים מכפי שהיו.  אמנם הוא תורם נדבך לנושא ותהיינה מדינות שיגיעו לפיתרון כלכלי מוקדם מאיתנו אך זהו תהליך אבולוציוני ומערך כוכבים זה הוא עצמתי לטוב ולרע. מעברו של שבתאי למזל קשת ב-2015 יתרום את חלקו לחופש האדם כשהוא ייכנס לבית ה-9 של העולם וינסה ליישם תובנות משכילות יותר. יחסיו עם נפטון במהלך שהותו בקשת יתרמו לתסכול בתחום הכלכלי אך גם בתחום האקולוגי הוא מעיר את האדם לבזבזנותו ולהתנהלות המעוותת של האדם כלפי כדור הארץ ומבהיר את אחריות האינדיבידואל ואת חלקו בהתחממות כדור הארץ, ואת אחריותו על חלקו בחיי החברה וניהולה באופן שוויוני. האדם יבין בזכות האבולוציה של אוראנוס את כוחו להיות מוביל של שינויים חברתיים רדיקליים. מתחילת האבולוציה החברתית, כוחות צעירים מרדניים נאלצו להיאבק נגד כוחות ריאקציונרים, הרוצים לשמר את הישן. אין בתהליך הזה כל חדש מלבד ההבנה שהפעם זה קורה במשמרת שלנו וב-5 שנים שנותרו כדי לעצב את עולמנו אחרת. לא בטוח שבתום חמש השנים נמצא את עצמנו בנחלה, אך קיים סיכוי טוב שנמצא את עצמנו בעולם צנוע יותר מכל הבחינות. פחות בזבזני אקולוגית, כלכלית ואולי חכם ופשוט יותר. פלוטו בגדי ימשיך לפעול ולחבר אותנו לנושאים הפשוטים יותר כמו האדמה, הטבע ובצורך לחזור למחוזות בריאים יותר בכל מובן. תמיד יישארו כוחות הרוצים להתעשר על חשבון ניצול האנשים הפשוטים. זו תכונה אנושית. אך יהיה קשה עם אוראנוס בטלה להסכים מבחינה חברתית לניצול הישן והמוכר ונפטון בדגים יותר ויותר יבהיר את הצורך בחזון. שבתאי במעבר שלו לגדי ב-2018 יחזור למקומו הטבעי ויחזיר את רובנו לחיים הצנועים יותר אך אולי מדויקים גם יותר.

כל הזכויות שמורות לפנינה כץ                                                                                        4.12.2012

שאלות תשובות: :
1. תקוה ספיר
מה פשר הביטוי: לא בטוח שבתום חמש השנים נמצא את עצמינו בנחלה???? האם כוונתך שיראל כמדינה תחדל להתקיים..
תשובה:
תקוה ספיר שלום ממש לא…כפי שבדיוק אמרתי.לא בטוח שבעוד חמש שנים[מהתאריך שהכתבה נכתבה] נהיה בנחלה שלנו, זהו ביטוי של להגיע לתוצאות מעוררות סיפוק ושלווה. בברכה פנינה.
2. אלונה לויט
הגיע הזמן. ההקבלה מדהימה לתקופתנו.
תודה פנינה.
תשובה:
שלום אלונה תודה רבה לך. בברכה פנינה
3. שוש
שלום פנינה, כולם מדברים על ה-21/12/2012 התאריך על פי המאיה בו "העולם יחרב" האם, לתפיסתך, הצירוף של פלוטו בגדי ואורנוס בטלה +שבתאי בעקרב, מהווים חלק מהתהליך רק שהשפה היא אסטרולוגית, וכידוע אחרי "ההרס" הניקוי של פלוטו (גדי+מזל אדמה) ותפיסת עולם חדשה (טלה+אורנוס) יתחיל עולם חדש וטוב יותר????? אשמח אם תוכלי להתייחס בהערכה רבה לניתוחים שלך שוש
תשובה:
היי שוש, שלום. למען האמת קראתי את החומר שפורסם כחומר של המאיה המדבר על סוף העולם ולא היו בו תאריכים כלל. ואכן אנשים מקצועיים שמתמחים בכתבי מאיה לא הבינו איך בכלל כל הסיפור הזה פרץ או למי היה אינטרס להרעיש את העולם עם הסיפור הזה. בין ה- 30-24.12 יש אכן מרובע קשה בין השמש-פלוטו-אוראנוס ויחסים קשים גם בין מרס לשבתאי בימים האחרונים ממש של דצמבר ומכיוון שהיו מצבים כאלה בעבר ולא מעט, אין לי סיבה לחשוב שקרה או יקרה משהו חדש. את סוף העולם לידיעתך ניבאו כל כך הרבה פעמים -תבדקי בתנך ובספרות מוקדמת ולא קרה כלום. בדרך כלל הפיצו שמועות אלה אנשים דתיים כדי להחזיר אנשים בתשובה. במידה ויתפללו הגזירה תעבור כך לפחות טוענים הרבנים ואנשי דת אחרים. בברכה פנינה
4. hadas
עידן חדש
הקבלה מעניינת מאוד , האם זה אכן יתרחש בעוצמות אלה כמו אז . ואכן זה בדיוק מה שהחל להתרחש וממשיך להתהוות כפי שתארת . בחלק מהמדינות המאבק החברתי על סדר היום . אני אישית חשה , כבת דגים שסדר העדיפויות כלפי החיים החל להשתנות בדיוק לפני שנתיים . גרמניה התעצמה בתקופה ההיא ! בנקודה זו שלנו ( ביחס להקבלה )- חסר לי ,מי בכל זאת שואב את העצמה ? על פי תאוריות נוספות , המסר העיקרי : שאכן במילים פשוטות אנו צועדים לקראת עידן אחר , …..תמים משהו ! ואכן , לכסף לא יהיה חשיבות כפי שהיום יש . מה שאני רואה , שהתהליך הזה יהיה כואב במקומות מסויימים , ומי שיוכל לעבור אותו עובר טרנספורמציה
תשובה:
שלום הדס אני עוקבת אחרי תהליכים היסטוריים מאז שאני עוסקת באסטרולוגיה קרי:40 שנה ורואה הקבלות כי את הגלגל לא ימציאו מחדש., אני אביא בהמשך עוד כתבות המשקפות הקבלות היסטוריותכי הכוכבים חוזרים במחזוריותויוצרים סיטואציות זהות. כמי שפוגשת אלפי אנשים, כולם עוברים בשנתיים האחרונות שינוי. כל המזלות בלי יוצא מן הכלל. כל אחד על פי מיקום האוראנוס והפלוטו חווה אחרת את השינוי ובעוד 5 שנים לכולם תהיה פרספקטיבה מדויקת יותר היכן חל השינוי ובאיזו עוצמה. תקראי את שבתאי בעקרב כי שם אני מסבירה בדיוק את התהליך הפיננסי שיקרה  http://www.pninastro.com/406/ תודה רבה פנינה

 

 

השאר תגובה