טבלת כוכב מרס

טבלת כוכב מרס

טבלת תנועת כוכב מרס בין השנים יולי 1935 עד לאוגוסט 2016 [יתעדכן בהמשך]
מאדים במפה מתאר את:

במפה האסטרולוגית מיקומו של מאדים[מרס]  יהיה חשוב אנרגטית- פיזית: מאדים הוא הניצוץ האנרגטי המסמל חיות,  חיוניות, אינסטינקטיביות ויכולת להיות אקטיבי. הוא מתאר במפה על פי מיקומו את הכושר פיזי בסיסי, את האנרגיות הפיזיות המשלבות בהרמוניה  בתוכן את האנרגיה המנטלית,רגשית, פיזית ונפשית מרס מסמנל את כוח השרירים,את מערכת הדחפים, את "האני רוצה" של האדם, את הגמישות פיזית, כושר ספורטיבי, נטילת סיכונים מכל סוג, יכולת לראשוניות, חלוציות, יכולת ליצור שינויים, כושר יוזמה, את היכולת להתמודד עם פחד[היעדר הפחד], להתמודד עם חוסר וודאות, כוח הסיבולת, כושר ההישרדות[מכל הבחינות] יכולת תחרותית, יכולת לזרום ולגרום לסביבה לתנועה, למנהיגות וליצירת אנרגיה של עשיה ואקטיביות,  יכולת לעצמאות[בכל התחומים, פיזית, נפשית, מנטאלית, רגשית] ,יצירתיות פיזית,  יצריות, ליבידו, סוג המיניות והמשיכה, מאדים[מרס] יהיה חשוב לחיוניות והבריאות של האדם, מרס יהיה חשוב במפה כדי לבחור  תאריך ניתוח, עמידות בניתוחים, יכולת החלמה, פגיעות פיזיות ובאילו איזורים.    בחינתו הקובעת תהיה על פי כל המרכיבים במפה הכוללים:  בריאות, אנרגיה, כושר סבל,  יכולת לחימה של הגוף בחיידקים,  כושר החיסון הפיזי, הסיבולת  הנפשית המנטאלית, רגשית ונפשית. יחסי מרס במפה,  מיקומו במזל , בבית וההיבטים יקבעו את איכותו של מרס במפה שלכם.

תוכלו להיעזר בטבלה כדי למצוא היכן כוכב מרס שלכם היה כשנולדתם.

מרס[מאדים] שוהה בכל מזל כחודש וחצי.
בתקופות של נסיגה של מרס הוא עלול לשהות באותו מזל גם 9 חודשים.
בתחתית העמוד – מה אומר מרס עליכם בכל מזל.

Aries-טלה. Taurus-שור. Gemini-תאומים. Cancer-סרטן Leo-אריה
Virgo-בתולה. Libra-מאזניים. Scorpio -עקרב Sagittarius-קשת. Capricorn-גדי.Aquarius -דלי. Pisces-דגים.


בטבלה משמאל לימין -תאריך כניסת מאדים[מרס] עם השעה למזל:


July 29, 1935 12:32 PM Mars enters Scorpio
Sep 16, 1935 7:59 AM Mars enters Sagittarius
Oct 28, 1935 1:22 PM Mars enters Capricorn
Dec 6, 1935 11:34 PM Mars enters Aquarius
Jan 14, 1936 8:59 AM Mars enters Pisces
Feb 21, 1936 11:09 PM Mars enters Aries
Apr 1, 1936 4:30 PM Mars enters Taurus
May 13, 1936 4:17 AM Mars enters Gemini
June 25, 1936 4:53 PM Mars enters Cancer
Aug 10, 1936 4:43 AM Mars enters Leo
Sep 26, 1936 9:51 AM Mars enters Virgo
Nov 14, 1936 9:52 AM Mars enters Libra
Jan 5, 1937 3:39 PM Mars enters Scorpio
Mar 12, 1937 10:16 PM Mars enters Sagittarius
May 14, 1937 5:52 PM Mars Rx enters Scorpio
Aug 8, 1937 5:14 PM Mars enters Sagittarius
Sep 30, 1937 4:08 AM Mars enters Capricorn
Nov 11, 1937 1:31 PM Mars enters Aquarius
Dec 21, 1937 12:46 PM Mars enters Pisces
Jan 30, 1938 7:44 AM Mars enters Aries
Mar 12, 1938 2:48 AM Mars enters Taurus
Apr 23, 1938 1:39 PM Mars enters Gemini
June 6, 1938 8:28 PM Mars enters Cancer
July 22, 1938 5:26 PM Mars enters Leo
Sep 7, 1938 3:22 PM Mars enters Virgo
Oct 25, 1938 1:20 AM Mars enters Libra
Dec 11, 1938 6:25 PM Mars enters Scorpio
Jan 29, 1939 4:49 AM Mars enters Sagittarius
Mar 21, 1939 2:25 AM Mars enters Capricorn
May 24, 1939 7:19 PM Mars enters Aquarius
July 21, 1939 2:31 PM Mars Rx enters Capricorn
Sep 23, 1939 8:13 PM Mars enters Aquarius
Nov 19, 1939 10:56 AM Mars enters Pisces
Jan 3, 1940 7:05 PM Mars enters Aries
Feb 16, 1940 8:54 PM Mars enters Taurus
Apr 1, 1940 1:41 PM Mars enters Gemini
May 17, 1940 9:45 AM Mars enters Cancer
July 3, 1940 5:32 AM Mars enters Leo
Aug 19, 1940 10:58 AM Mars enters Virgo
Oct 5, 1940 9:21 AM Mars enters Libra
Nov 20, 1940 12:16 PM Mars enters Scorpio
Jan 4, 1941 2:42 PM Mars enters Sagittarius
Feb 17, 1941 6:32 PM Mars enters Capricorn
Apr 2, 1941 6:46 AM Mars enters Aquarius
May 16, 1941 12:05 AM Mars enters Pisces
July 2, 1941 12:17 AM Mars enters Aries
Jan 11, 1942 5:21 PM Mars enters Taurus
Mar 7, 1942 3:04 AM Mars enters Gemini
Apr 26, 1942 1:18 AM Mars enters Cancer
June 13, 1942 10:56 PM Mars enters Leo
Aug 1, 1942 3:27 AM Mars enters Virgo
Sep 17, 1942 5:11 AM Mars enters Libra
Nov 1, 1942 5:36 PM Mars enters Scorpio
Dec 15, 1942 11:51 AM Mars enters Sagittarius
Jan 26, 1943 2:10 PM Mars enters Capricorn
Mar 8, 1943 7:42 AM Mars enters Aquarius
Apr 17, 1943 5:25 AM Mars enters Pisces
May 27, 1943 4:25 AM Mars enters Aries
July 7, 1943 6:05 PM Mars enters Taurus
Aug 23, 1943 6:58 PM Mars enters Gemini
Mar 28, 1944 4:54 AM Mars enters Cancer
May 22, 1944 9:16 AM Mars enters Leo
July 11, 1944 9:54 PM Mars enters Virgo
Aug 28, 1944 7:23 PM Mars enters Libra
Oct 13, 1944 7:09 AM Mars enters Scorpio
Nov 25, 1944 11:11 AM Mars enters Sagittarius
Jan 5, 1945 2:31 PM Mars enters Capricorn
Feb 14, 1945 4:58 AM Mars enters Aquarius
Mar 24, 1945 10:43 PM Mars enters Pisces
May 2, 1945 3:29 PM Mars enters Aries
June 11, 1945 6:52 AM Mars enters Taurus
July 23, 1945 3:59 AM Mars enters Gemini
Sep 7, 1945 3:56 PM Mars enters Cancer
Nov 11, 1945 4:05 PM Mars enters Leo
Dec 26, 1945 10:04 AM Mars Rx enters Cancer
Apr 22, 1946 2:31 PM Mars enters Leo
June 20, 1946 3:31 AM Mars enters Virgo
Aug 9, 1946 8:17 AM Mars enters Libra
Sep 24, 1946 11:35 AM Mars enters Scorpio
Nov 6, 1946 1:22 PM Mars enters Sagittarius
Dec 17, 1946 5:56 AM Mars enters Capricorn
Jan 25, 1947 6:44 AM Mars enters Aquarius
Mar 4, 1947 11:46 AM Mars enters Pisces
Apr 11, 1947 6:03 PM Mars enters Aries
May 20, 1947 10:40 PM Mars enters Taurus
June 30, 1947 10:34 PM Mars enters Gemini
Aug 13, 1947 4:26 PM Mars enters Cancer
Sep 30, 1947 9:31 PM Mars enters Leo
Dec 1, 1947 6:44 AM Mars enters Virgo
Feb 12, 1948 5:28 AM Mars Rx enters Leo
May 18, 1948 3:54 PM Mars enters Virgo
July 17, 1948 12:25 AM Mars enters Libra
Sep 3, 1948 8:58 AM Mars enters Scorpio
Oct 17, 1948 12:43 AM Mars enters Sagittarius
Nov 26, 1948 4:59 PM Mars enters Capricorn
Jan 4, 1949 12:50 PM Mars enters Aquarius
Feb 11, 1949 1:05 PM Mars enters Pisces
Mar 21, 1949 5:02 PM Mars enters Aries
Apr 29, 1949 9:33 PM Mars enters Taurus
June 9, 1949 7:57 PM Mars enters Gemini
July 23, 1949 12:54 AM Mars enters Cancer
Sep 6, 1949 11:51 PM Mars enters Leo
Oct 26, 1949 7:58 PM Mars enters Virgo
Dec 26, 1949 12:23 AM Mars enters Libra
Mar 28, 1950 6:05 AM Mars Rx enters Virgo
June 11, 1950 3:27 PM Mars enters Libra
Aug 10, 1950 11:48 AM Mars enters Scorpio
Sep 25, 1950 2:48 PM Mars enters Sagittarius
Nov 6, 1950 1:40 AM Mars enters Capricorn
Dec 15, 1950 3:59 AM Mars enters Aquarius
Jan 22, 1951 8:05 AM Mars enters Pisces
Mar 1, 1951 5:03 PM Mars enters Aries
Apr 10, 1951 4:37 AM Mars enters Taurus
May 21, 1951 10:32 AM Mars enters Gemini
July 3, 1951 6:42 PM Mars enters Cancer
Aug 18, 1951 5:55 AM Mars enters Leo
Oct 4, 1951 7:20 PM Mars enters Virgo
Nov 24, 1951 1:11 AM Mars enters Libra
Jan 19, 1952 8:33 PM Mars enters Scorpio
Aug 27, 1952 1:53 PM Mars enters Sagittarius
Oct 11, 1952 11:45 PM Mars enters Capricorn
Nov 21, 1952 2:40 PM Mars enters Aquarius
Dec 30, 1952 4:35 PM Mars enters Pisces
Feb 7, 1953 8:07 PM Mars enters Aries
Mar 20, 1953 1:54 AM Mars enters Taurus
May 1, 1953 1:08 AM Mars enters Gemini
June 13, 1953 10:49 PM Mars enters Cancer
July 29, 1953 2:25 PM Mars enters Leo
Sep 14, 1953 12:59 PM Mars enters Virgo
Nov 1, 1953 9:19 AM Mars enters Libra
Dec 20, 1953 6:22 AM Mars enters Scorpio
Feb 9, 1954 2:18 PM Mars enters Sagittarius
Apr 12, 1954 11:28 AM Mars enters Capricorn
July 3, 1954 2:23 AM Mars Rx enters Sagittarius
Aug 24, 1954 8:22 AM Mars enters Capricorn
Oct 21, 1954 7:03 AM Mars enters Aquarius
Dec 4, 1954 2:41 AM Mars enters Pisces
Jan 14, 1955 11:33 PM Mars enters Aries
Feb 26, 1955 5:22 AM Mars enters Taurus
Apr 10, 1955 6:09 PM Mars enters Gemini
May 25, 1955 7:50 PM Mars enters Cancer
July 11, 1955 4:22 AM Mars enters Leo
Aug 27, 1955 5:13 AM Mars enters Virgo
Oct 13, 1955 6:20 AM Mars enters Libra
Nov 28, 1955 8:33 PM Mars enters Scorpio
Jan 13, 1956 9:28 PM Mars enters Sagittarius
Feb 28, 1956 3:05 PM Mars enters Capricorn
Apr 14, 1956 6:40 PM Mars enters Aquarius
June 3, 1956 2:51 AM Mars enters Pisces
Dec 6, 1956 6:24 AM Mars enters Aries
Jan 28, 1957 9:19 AM Mars enters Taurus
Mar 17, 1957 4:34 PM Mars enters Gemini
May 4, 1957 10:22 AM Mars enters Cancer
June 21, 1957 7:18 AM Mars enters Leo
Aug 8, 1957 12:27 AM Mars enters Virgo
Sep 23, 1957 11:31 PM Mars enters Libra
Nov 8, 1957 4:04 PM Mars enters Scorpio
Dec 22, 1957 8:29 PM Mars enters Sagittarius
Feb 3, 1958 1:57 PM Mars enters Capricorn
Mar 17, 1958 2:11 AM Mars enters Aquarius
Apr 26, 1958 9:31 PM Mars enters Pisces
June 7, 1958 1:21 AM Mars enters Aries
July 21, 1958 2:03 AM Mars enters Taurus
Sep 21, 1958 12:26 AM Mars enters Gemini
Oct 28, 1958 7:01 PM Mars Rx enters Taurus
Feb 10, 1959 8:57 AM Mars enters Gemini
Apr 10, 1959 4:46 AM Mars enters Cancer
May 31, 1959 9:26 PM Mars enters Leo
July 20, 1959 6:03 AM Mars enters Virgo
Sep 5, 1959 5:46 PM Mars enters Libra
Oct 21, 1959 4:40 AM Mars enters Scorpio
Dec 3, 1959 1:09 PM Mars enters Sagittarius
Jan 13, 1960 11:59 PM Mars enters Capricorn
Feb 22, 1960 11:11 PM Mars enters Aquarius
Apr 2, 1960 1:24 AM Mars enters Pisces
May 11, 1960 2:19 AM Mars enters Aries
June 20, 1960 4:05 AM Mars enters Taurus
Aug 1, 1960 11:32 PM Mars enters Gemini
Sep 20, 1960 11:06 PM Mars enters Cancer
Feb 4, 1961 7:43 PM Mars Rx enters Gemini
Feb 7, 1961 12:15 AM Mars enters Cancer
May 5, 1961 8:13 PM Mars enters Leo
June 28, 1961 6:47 PM Mars enters Virgo
Aug 16, 1961 7:41 PM Mars enters Libra
Oct 1, 1961 3:02 PM Mars enters Scorpio
Nov 13, 1961 4:50 PM Mars enters Sagittarius
Dec 24, 1961 12:50 PM Mars enters Capricorn
Feb 1, 1962 6:06 PM Mars enters Aquarius
Mar 12, 1962 2:58 AM Mars enters Pisces
Apr 19, 1962 11:58 AM Mars enters Aries
May 28, 1962 6:47 PM Mars enters Taurus
July 8, 1962 10:50 PM Mars enters Gemini
Aug 22, 1962 6:37 AM Mars enters Cancer
Oct 11, 1962 6:54 PM Mars enters Leo
June 3, 1963 1:30 AM Mars enters Virgo
July 26, 1963 11:14 PM Mars enters Libra
Sep 12, 1963 4:11 AM Mars enters Scorpio
Oct 25, 1963 12:31 PM Mars enters Sagittarius
Dec 5, 1963 4:03 AM Mars enters Capricorn
Jan 13, 1964 1:13 AM Mars enters Aquarius
Feb 20, 1964 2:33 AM Mars enters Pisces
Mar 29, 1964 6:24 AM Mars enters Aries
May 7, 1964 9:41 AM Mars enters Taurus
June 17, 1964 6:43 AM Mars enters Gemini
July 30, 1964 1:23 PM Mars enters Cancer
Sep 15, 1964 12:22 AM Mars enters Leo
Nov 5, 1964 10:20 PM Mars enters Virgo
June 28, 1965 8:12 PM Mars enters Libra
Aug 20, 1965 7:16 AM Mars enters Scorpio
Oct 4, 1965 1:46 AM Mars enters Sagittarius
Nov 14, 1965 2:19 AM Mars enters Capricorn
Dec 23, 1965 12:36 AM Mars enters Aquarius
Jan 30, 1966 2:01 AM Mars enters Pisces
Mar 9, 1966 7:55 AM Mars enters Aries
Apr 17, 1966 3:35 PM Mars enters Taurus
May 28, 1966 5:07 PM Mars enters Gemini
July 10, 1966 10:15 PM Mars enters Cancer
Aug 25, 1966 10:52 AM Mars enters Leo
Oct 12, 1966 1:37 PM Mars enters Virgo
Dec 3, 1966 7:55 PM Mars enters Libra
Feb 12, 1967 7:20 AM Mars enters Scorpio
Mar 31, 1967 1:10 AM Mars Rx enters Libra
July 19, 1967 5:56 PM Mars enters Scorpio
Sep 9, 1967 8:44 PM Mars enters Sagittarius
Oct 22, 1967 9:14 PM Mars enters Capricorn
Dec 1, 1967 3:12 PM Mars enters Aquarius
Jan 9, 1968 4:49 AM Mars enters Pisces
Feb 16, 1968 10:18 PM Mars enters Aries
Mar 27, 1968 6:43 PM Mars enters Taurus
May 8, 1968 9:14 AM Mars enters Gemini
June 21, 1968 12:03 AM Mars enters Cancer
Aug 5, 1968 12:07 PM Mars enters Leo
Sep 21, 1968 1:39 PM Mars enters Virgo
Nov 9, 1968 1:10 AM Mars enters Libra
Dec 29, 1968 5:07 PM Mars enters Scorpio
Feb 25, 1969 1:21 AM Mars enters Sagittarius
Sep 21, 1969 1:35 AM Mars enters Capricorn
Nov 4, 1969 1:51 PM Mars enters Aquarius
Dec 15, 1969 9:22 AM Mars enters Pisces
Jan 24, 1970 4:29 PM Mars enters Aries
Mar 6, 1970 8:28 PM Mars enters Taurus
Apr 18, 1970 1:59 PM Mars enters Gemini
June 2, 1970 1:51 AM Mars enters Cancer
July 18, 1970 1:43 AM Mars enters Leo
Sep 2, 1970 11:57 PM Mars enters Virgo
Oct 20, 1970 5:57 AM Mars enters Libra
Dec 6, 1970 11:34 AM Mars enters Scorpio
Jan 22, 1971 8:34 PM Mars enters Sagittarius
Mar 12, 1971 5:11 AM Mars enters Capricorn
May 3, 1971 3:57 PM Mars enters Aquarius
Nov 6, 1971 7:31 AM Mars enters Pisces
Dec 26, 1971 1:04 PM Mars enters Aries
Feb 10, 1972 9:04 AM Mars enters Taurus
Mar 26, 1972 11:30 PM Mars enters Gemini
May 12, 1972 8:14 AM Mars enters Cancer
June 28, 1972 11:09 AM Mars enters Leo
Aug 14, 1972 7:59 PM Mars enters Virgo
Sep 30, 1972 6:23 PM Mars enters Libra
Nov 15, 1972 5:17 PM Mars enters Scorpio
Dec 30, 1972 11:12 AM Mars enters Sagittarius
Feb 12, 1973 12:51 AM Mars enters Capricorn
Mar 26, 1973 3:59 PM Mars enters Aquarius
May 7, 1973 11:09 PM Mars enters Pisces
June 20, 1973 3:54 PM Mars enters Aries
Aug 12, 1973 9:56 AM Mars enters Taurus
Oct 29, 1973 5:56 PM Mars Rx enters Aries
Dec 24, 1973 3:09 AM Mars enters Taurus
Feb 27, 1974 5:11 AM Mars enters Gemini
Apr 20, 1974 3:18 AM Mars enters Cancer
June 8, 1974 7:54 PM Mars enters Leo
July 27, 1974 9:04 AM Mars enters Virgo
Sep 12, 1974 2:08 PM Mars enters Libra
Oct 28, 1974 2:05 AM Mars enters Scorpio
Dec 10, 1974 5:05 PM Mars enters Sagittarius
Jan 21, 1975 1:49 PM Mars enters Capricorn
Mar 3, 1975 12:32 AM Mars enters Aquarius
Apr 11, 1975 2:15 PM Mars enters Pisces
May 21, 1975 3:14 AM Mars enters Aries
June 30, 1975 10:53 PM Mars enters Taurus
Aug 14, 1975 3:47 PM Mars enters Gemini
Oct 17, 1975 3:44 AM Mars enters Cancer
Nov 25, 1975 1:30 PM Mars Rx enters Gemini
Mar 18, 1976 8:15 AM Mars enters Cancer
May 16, 1976 6:10 AM Mars enters Leo
July 6, 1976 6:27 PM Mars enters Virgo
Aug 24, 1976 12:55 AM Mars enters Libra
Oct 8, 1976 3:23 PM Mars enters Scorpio
Nov 20, 1976 6:53 PM Mars enters Sagittarius
Dec 31, 1976 7:42 PM Mars enters Capricorn
Feb 9, 1977 6:57 AM Mars enters Aquarius
Mar 19, 1977 9:19 PM Mars enters Pisces
Apr 27, 1977 10:46 AM Mars enters Aries
June 5, 1977 10:00 PM Mars enters Taurus
July 17, 1977 10:13 AM Mars enters Gemini
Aug 31, 1977 7:20 PM Mars enters Cancer
Oct 26, 1977 1:56 PM Mars enters Leo
Jan 25, 1978 8:59 PM Mars Rx enters Cancer
Apr 10, 1978 1:50 PM Mars enters Leo
June 13, 1978 9:38 PM Mars enters Virgo
Aug 4, 1978 4:07 AM Mars enters Libra
Sep 19, 1978 3:57 PM Mars enters Scorpio
Nov 1, 1978 8:20 PM Mars enters Sagittarius
Dec 12, 1978 12:39 PM Mars enters Capricorn
Jan 20, 1979 12:07 PM Mars enters Aquarius
Feb 27, 1979 3:25 PM Mars enters Pisces
Apr 6, 1979 8:08 PM Mars enters Aries
May 15, 1979 11:25 PM Mars enters Taurus
June 25, 1979 8:55 PM Mars enters Gemini
Aug 8, 1979 8:28 AM Mars enters Cancer
Sep 24, 1979 4:21 PM Mars enters Leo
Nov 19, 1979 4:36 PM Mars enters Virgo
Mar 11, 1980 3:46 PM Mars Rx enters Leo
May 3, 1980 9:27 PM Mars enters Virgo
July 10, 1980 12:59 PM Mars enters Libra
Aug 29, 1980 12:50 AM Mars enters Scorpio
Oct 12, 1980 1:27 AM Mars enters Sagittarius
Nov 21, 1980 8:42 PM Mars enters Capricorn
Dec 30, 1980 5:30 PM Mars enters Aquarius
Feb 6, 1981 5:48 PM Mars enters Pisces
Mar 16, 1981 9:40 PM Mars enters Aries
Apr 25, 1981 2:17 AM Mars enters Taurus
June 5, 1981 12:26 AM Mars enters Gemini
July 18, 1981 3:54 AM Mars enters Cancer
Sep 1, 1981 8:52 PM Mars enters Leo
Oct 20, 1981 8:56 PM Mars enters Virgo
Dec 15, 1981 7:14 PM Mars enters Libra
Aug 3, 1982 6:45 AM Mars enters Scorpio
Sep 19, 1982 8:20 PM Mars enters Sagittarius
Oct 31, 1982 6:05 PM Mars enters Capricorn
Dec 10, 1982 1:17 AM Mars enters Aquarius
Jan 17, 1983 8:10 AM Mars enters Pisces
Feb 24, 1983 7:19 PM Mars enters Aries
Apr 5, 1983 9:03 AM Mars enters Taurus
May 16, 1983 4:43 PM Mars enters Gemini
June 29, 1983 1:54 AM Mars enters Cancer
Aug 13, 1983 11:54 AM Mars enters Leo
Sep 29, 1983 7:12 PM Mars enters Virgo
Nov 18, 1983 5:26 AM Mars enters Libra
Jan 10, 1984 10:20 PM Mars enters Scorpio
Aug 17, 1984 2:50 PM Mars enters Sagittarius
Oct 5, 1984 1:02 AM Mars enters Capricorn
Nov 15, 1984 1:09 PM Mars enters Aquarius
Dec 25, 1984 1:38 AM Mars enters Pisces
Feb 2, 1985 12:19 PM Mars enters Aries
Mar 15, 1985 12:06 AM Mars enters Taurus
Apr 26, 1985 4:13 AM Mars enters Gemini
June 9, 1985 5:40 AM Mars enters Cancer
July 24, 1985 11:04 PM Mars enters Leo
Sep 9, 1985 8:31 PM Mars enters Virgo
Oct 27, 1985 10:16 AM Mars enters Libra
Dec 14, 1985 1:59 PM Mars enters Scorpio
Feb 2, 1986 1:27 AM Mars enters Sagittarius
Mar 27, 1986 10:47 PM Mars enters Capricorn
Oct 8, 1986 8:01 PM Mars enters Aquarius
Nov 25, 1986 9:35 PM Mars enters Pisces
Jan 8, 1987 7:20 AM Mars enters Aries
Feb 20, 1987 9:44 AM Mars enters Taurus
Apr 5, 1987 11:37 AM Mars enters Gemini
May 20, 1987 10:01 PM Mars enters Cancer
July 6, 1987 11:46 AM Mars enters Leo
Aug 22, 1987 2:51 PM Mars enters Virgo
Oct 8, 1987 2:27 PM Mars enters Libra
Nov 23, 1987 10:19 PM Mars enters Scorpio
Jan 8, 1988 10:24 AM Mars enters Sagittarius
Feb 22, 1988 5:15 AM Mars enters Capricorn
Apr 6, 1988 4:44 PM Mars enters Aquarius
May 22, 1988 2:42 AM Mars enters Pisces
July 13, 1988 3:00 PM Mars enters Aries
Oct 23, 1988 5:01 PM Mars Rx enters Pisces
Nov 1, 1988 7:57 AM Mars enters Aries
Jan 19, 1989 3:11 AM Mars enters Taurus
Mar 11, 1989 3:51 AM Mars enters Gemini
Apr 28, 1989 11:37 PM Mars enters Cancer
June 16, 1989 9:10 AM Mars enters Leo
Aug 3, 1989 8:35 AM Mars enters Virgo
Sep 19, 1989 9:38 AM Mars enters Libra
Nov 4, 1989 12:29 AM Mars enters Scorpio
Dec 17, 1989 11:57 PM Mars enters Sagittarius
Jan 29, 1990 9:10 AM Mars enters Capricorn
Mar 11, 1990 10:54 AM Mars enters Aquarius
Apr 20, 1990 5:09 PM Mars enters Pisces
May 31, 1990 2:11 AM Mars enters Aries
July 12, 1990 9:44 AM Mars enters Taurus
Aug 31, 1990 6:40 AM Mars enters Gemini
Dec 14, 1990 2:46 AM Mars Rx enters Taurus
Jan 20, 1991 8:15 PM Mars enters Gemini
Apr 2, 1991 7:49 PM Mars enters Cancer
May 26, 1991 7:19 AM Mars enters Leo
July 15, 1991 7:36 AM Mars enters Virgo
Sep 1, 1991 1:38 AM Mars enters Libra
Oct 16, 1991 2:05 PM Mars enters Scorpio
Nov 28, 1991 9:19 PM Mars enters Sagittarius
Jan 9, 1992 4:47 AM Mars enters Capricorn
Feb 17, 1992 11:38 PM Mars enters Aquarius
Mar 27, 1992 9:04 PM Mars enters Pisces
May 5, 1992 4:36 PM Mars enters Aries
June 14, 1992 10:56 AM Mars enters Taurus
July 26, 1992 1:59 PM Mars enters Gemini
Sep 12, 1992 1:05 AM Mars enters Cancer
Apr 27, 1993 6:40 PM Mars enters Leo
June 23, 1993 2:42 AM Mars enters Virgo
Aug 11, 1993 8:10 PM Mars enters Libra
Sep 26, 1993 9:15 PM Mars enters Scorpio
Nov 9, 1993 12:29 AM Mars enters Sagittarius
Dec 19, 1993 7:34 PM Mars enters Capricorn
Jan 27, 1994 11:05 PM Mars enters Aquarius
Mar 7, 1994 6:01 AM Mars enters Pisces
Apr 14, 1994 1:02 PM Mars enters Aries
May 23, 1994 5:37 PM Mars enters Taurus
July 3, 1994 5:30 PM Mars enters Gemini
Aug 16, 1994 2:15 PM Mars enters Cancer
Oct 4, 1994 10:48 AM Mars enters Leo
Dec 12, 1994 6:32 AM Mars enters Virgo
Jan 22, 1995 6:48 PM Mars Rx enters Leo
May 25, 1995 11:09 AM Mars enters Virgo
July 21, 1995 4:21 AM Mars enters Libra
Sep 7, 1995 2:00 AM Mars enters Scorpio
Oct 20, 1995 4:02 PM Mars enters Sagittarius
Nov 30, 1995 8:57 AM Mars enters Capricorn
Jan 8, 1996 6:02 AM Mars enters Aquarius
Feb 15, 1996 6:50 AM Mars enters Pisces
Mar 24, 1996 10:12 AM Mars enters Aries
May 2, 1996 1:16 PM Mars enters Taurus
June 12, 1996 9:42 AM Mars enters Gemini
July 25, 1996 1:32 PM Mars enters Cancer
Sep 9, 1996 3:02 PM Mars enters Leo
Oct 30, 1996 2:13 AM Mars enters Virgo
Jan 3, 1997 3:10 AM Mars enters Libra
Mar 8, 1997 2:49 PM Mars Rx enters Virgo
June 19, 1997 3:30 AM Mars enters Libra
Aug 14, 1997 3:42 AM Mars enters Scorpio
Sep 28, 1997 5:22 PM Mars enters Sagittarius
Nov 9, 1997 12:33 AM Mars enters Capricorn
Dec 18, 1997 1:37 AM Mars enters Aquarius
Jan 25, 1998 4:26 AM Mars enters Pisces
Mar 4, 1998 11:18 AM Mars enters Aries
Apr 12, 1998 8:04 PM Mars enters Taurus
May 23, 1998 10:42 PM Mars enters Gemini
July 6, 1998 4:00 AM Mars enters Cancer
Aug 20, 1998 2:16 PM Mars enters Leo
Oct 7, 1998 7:28 AM Mars enters Virgo
Nov 27, 1998 5:10 AM Mars enters Libra
Jan 26, 1999 6:59 AM Mars enters Scorpio
May 5, 1999 4:32 PM Mars Rx enters Libra
July 4, 1999 10:59 PM Mars enters Scorpio
Sep 2, 1999 2:29 PM Mars enters Sagittarius
Oct 16, 1999 8:35 PM Mars enters Capricorn
Nov 26, 1999 1:56 AM Mars enters Aquarius
Jan 3, 2000 10:01 PM Mars enters Pisces
Feb 11, 2000 8:04 PM Mars enters Aries
Mar 22, 2000 8:25 PM Mars enters Taurus
May 3, 2000 2:18 PM Mars enters Gemini
June 16, 2000 7:29 AM Mars enters Cancer
July 31, 2000 8:21 PM Mars enters Leo
Sep 16, 2000 7:19 PM Mars enters Virgo
Nov 3, 2000 9:00 PM Mars enters Libra
Dec 23, 2000 9:37 AM Mars enters Scorpio
Feb 14, 2001 3:06 PM Mars enters Sagittarius
Sep 8, 2001 12:51 PM Mars enters Capricorn
Oct 27, 2001 12:19 PM Mars enters Aquarius
Dec 8, 2001 4:52 PM Mars enters Pisces
Jan 18, 2002 5:53 PM Mars enters Aries
Mar 1, 2002 10:05 AM Mars enters Taurus
Apr 13, 2002 12:36 PM Mars enters Gemini
May 28, 2002 6:43 AM Mars enters Cancer
July 13, 2002 10:23 AM Mars enters Leo
Aug 29, 2002 9:38 AM Mars enters Virgo
Oct 15, 2002 12:38 PM Mars enters Libra
Dec 1, 2002 9:26 AM Mars enters Scorpio
Jan 16, 2003 11:22 PM Mars enters Sagittarius
Mar 4, 2003 4:17 PM Mars enters Capricorn
Apr 21, 2003 6:48 PM Mars enters Aquarius
June 16, 2003 9:25 PM Mars enters Pisces
Dec 16, 2003 8:24 AM Mars enters Aries
Feb 3, 2004 5:04 AM Mars enters Taurus
Mar 21, 2004 2:39 AM Mars enters Gemini
May 7, 2004 3:45 AM Mars enters Cancer
June 23, 2004 3:50 PM Mars enters Leo
Aug 10, 2004 5:14 AM Mars enters Virgo
Sep 26, 2004 4:15 AM Mars enters Libra
Nov 11, 2004 12:10 AM Mars enters Scorpio
Dec 25, 2004 11:04 AM Mars enters Sagittarius
Feb 6, 2005 1:31 PM Mars enters Capricorn
Mar 20, 2005 1:02 PM Mars enters Aquarius
Apr 30, 2005 9:58 PM Mars enters Pisces
June 11, 2005 9:30 PM Mars enters Aries
July 28, 2005 12:12 AM Mars enters Taurus
Feb 17, 2006 5:44 PM Mars enters Gemini
Apr 13, 2006 7:59 PM Mars enters Cancer
June 3, 2006 1:43 PM Mars enters Leo
July 22, 2006 1:53 PM Mars enters Virgo
Sep 7, 2006 11:18 PM Mars enters Libra
Oct 23, 2006 11:38 AM Mars enters Scorpio
Dec 5, 2006 11:58 PM Mars enters Sagittarius
Jan 16, 2007 3:54 PM Mars enters Capricorn
Feb 25, 2007 8:32 PM Mars enters Aquarius
Apr 6, 2007 3:49 AM Mars enters Pisces
May 15, 2007 9:06 AM Mars enters Aries
June 24, 2007 4:27 PM Mars enters Taurus
Aug 7, 2007 1:01 AM Mars enters Gemini
Sep 28, 2007 6:54 PM Mars enters Cancer
Dec 31, 2007 11:00 AM Mars Rx enters Gemini
Mar 4, 2008 5:01 AM Mars enters Cancer
May 9, 2008 3:20 PM Mars enters Leo
July 1, 2008 11:21 AM Mars enters Virgo
Aug 19, 2008 5:03 AM Mars enters Libra
Oct 3, 2008 11:34 PM Mars enters Scorpio
Nov 16, 2008 3:26 AM Mars enters Sagittarius
Dec 27, 2008 2:30 AM Mars enters Capricorn
Feb 4, 2009 10:55 AM Mars enters Aquarius
Mar 14, 2009 10:20 PM Mars enters Pisces
Apr 22, 2009 8:44 AM Mars enters Aries
May 31, 2009 4:18 PM Mars enters Taurus
July 11, 2009 9:56 PM Mars enters Gemini
Aug 25, 2009 12:15 PM Mars enters Cancer
Oct 16, 2009 10:32 AM Mars enters Leo
June 7, 2010 1:11 AM Mars enters Virgo
July 29, 2010 6:46 PM Mars enters Libra
Sep 14, 2010 5:37 PM Mars enters Scorpio
Oct 28, 2010 1:47 AM Mars enters Sagittarius
Dec 7, 2010 6:49 PM Mars enters Capricorn
Jan 15, 2011 5:41 PM Mars enters Aquarius
Feb 22, 2011 8:06 PM Mars enters Pisces
Apr 2, 2011 12:51 AM Mars enters Aries
May 11, 2011 3:03 AM Mars enters Taurus
June 20, 2011 10:50 PM Mars enters Gemini
Aug 3, 2011 5:22 AM Mars enters Cancer
Sep 18, 2011 9:51 PM Mars enters Leo
Nov 10, 2011 11:15 PM Mars enters Virgo
July 3, 2012 8:32 AM Mars enters Libra
Aug 23, 2012 11:24 AM Mars enters Scorpio
Oct 6, 2012 11:21 PM Mars enters Sagittarius
Nov 16, 2012 9:36 PM Mars enters Capricorn
Dec 25, 2012 7:49 PM Mars enters Aquarius
Feb 1, 2013 8:54 PM Mars enters Pisces
Mar 12, 2013 2:26 AM Mars enters Aries
Apr 20, 2013 7:48 AM Mars enters Taurus
May 31, 2013 6:39 AM Mars enters Gemini
July 13, 2013 9:22 AM Mars enters Cancer
Aug 27, 2013 10:05 PM Mars enters Leo
Oct 15, 2013 7:05 AM Mars enters Virgo
Dec 7, 2013 3:41 PM Mars enters Libra
July 25, 2014 10:25 PM Mars enters Scorpio
Sep 13, 2014 5:57 PM Mars enters Sagittarius
Oct 26, 2014 6:43 AM Mars enters Capricorn
Dec 4, 2014 6:57 PM Mars enters Aquarius
Jan 12, 2015 5:20 AM Mars enters Pisces
Feb 19, 2015 7:11 PM Mars enters Aries
Mar 31, 2015 12:26 PM Mars enters Taurus
May 11, 2015 10:40 PM Mars enters Gemini
Jun 24, 2015 9:33 AM Mars enters Cancer
Aug 8, 2015 7:32 PM Mars enters Leo
Sep 24, 2015 10:18 PM Mars enters Virgo
Nov 12, 2015 4:41 PM Mars enters Libra
Jan 3, 2016 9:32 AM Mars enters Scorpio
Mar 5, 2016 9:29 PM Mars enters Sagittarius
May 27, 2016 9:51 AM Mars Rx enters Scorpio
Aug 2, 2016 1:49 PM Mars enters Sagittarius

התאריכים בטבלה מועתקים מלוחות אסטרונומיים שכל אסטרולוג משתמש בהם,  אם דרך האינטרנט או דרך תכנה אסטרולוגית. אין  בטבלה שום דבר יצירתי היא כמו לוח כפל.
הפרשנות – של כוכב מרס במזלות,  היא שלי בלבד,  וכוללת מפות והסברים פרי יצירתי, עבודתי ונסיוני.

מה אומר עליכם מרס כשהוא נוכח במזל:

אם המאדים שלכם במזל  בטלה

אם המאדים שלכם במזל   בשור

אם המאדים שלכם במזל  בתאומים

אם המאדים שלכם במזל סרטן

אם המאדים שלכם במזל אריה

אם המאדים שלכם במזל בתולה

אם המאדים שלכם במזל מאזניים

אם המאדים שלכם במזל עקרב

אם המאדים שלכם במזל קשת

אם המאדים שלכם במזל גדי

אם המאדים שלכם במזל דלי

אם המאדים שלכם במזל דגים

כוכב מרס[מאדים] – פרק א' – המושל באנרגיות ובדחפים.[3 פרקים כוללים מפות וניתוחים]

כל הזכויות שמורות לפנינה כץ                                                      23.9.2015

2הערות

 1. גאולה

  היי האם יש טבלה של מרקורי נסיגה לשנת 1996 אודה לך מאד היכן אוכל למצוא תודה יום טוב גאולה

  • פנינה כץ

   שלום גאולה
   אין טבלה מפורסמת באתר שלי כי זה היה לפני 27 שנה. אין שום סיבה שיהיה נכון? אבל הנה אני מתאמצת עבורך, חיפשתי בטבלאות העבר וכותבת לך שהייתה נסיגה של מרקורי בין 10.1.96 עד 30.1.1996. בין 1.5.1996 עד 27.5.1996. בין 4.9.1996 עד 26.9.1996 ובין 23.12.1996 עד 12.1.1997

   בברכה
   פנינה

השאר תגובה