הורוסקופ קורונה המפה, המקור וההתפתחות.

כירון במזל טלה - כירון וקורונה- כירון שוהה במעלות הראשונות של מזל טלה - עם כניסתו למזל טלה הוא מסמל את כל העוצמה

המשך לקרוא