Loading אירועים
Find אירועים
*** עלות סנכרון יומן ירח שחור[ כולל:נסיגת כוכבים/ליקויים] ליומן האישי שלכם בגוגל לשנה מראש, היא 49 ₪ Your Email Address :

אירועים עבור מרץ 2017

ירח שחור ונסיגת כוכבים עכשיו בלוח השנה.

לקוראיי היקרים,

לוח קלנדרי מעודכן הכולל: ירח שחור,נסיגות כוכבים וליקויים מעודכן עד חודש אפריל 2018
מי שמעונין להסתנכרן עם הלוח של גוגל יכול להזמין את היומן.
הפרטים מצד שמאל העמוד.
הערה חשובה: תשלחו את המייל שלשם אתם רוצים שיתוף עם יומן גוגל. שימו לב, אני מתחייבת תמורת ה:49 שקל שיתוף ליומן אחד בלבד.
תודה רבה.

תיהנו
פנינה

Calendar Month Navigation

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת
26

ירח שחור בדגים פברואר 25 ב 20:04 - פברואר 26 ב 02:04

מולד ירח וליקוי חמה טבעתי במזל דגים פברואר 26 ב 16:54

27
28

ירח שחור בטלה פברואר 28 ב 01:01 - 06:51

1
2

ירח שחור בשור מרץ 2 ב 04:11 - 09:42

3

ירח שחור בתאומים מרץ 3 ב 17:14 - מרץ 4 ב 12:05

4

ירח שחור בתאומים מרץ 3 ב 17:14 - מרץ 4 ב 12:05

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

5

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

6

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בסרטן מרץ 6 ב 10:20 - 14:54

7

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

8

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור באריה מרץ 8 ב 16:58 - 18:45

9

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

10

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בבתולה מרץ 10 ב 18:58 - מרץ 11 ב 00:07

11

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בבתולה מרץ 10 ב 18:58 - מרץ 11 ב 00:07

12

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח מלא ב:12.3.2017 בשעה:16:54 מרץ 12 ב 16:54

13

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור במאזניים מרץ 13 ב 04:35 - 07:27

14

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

15

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בעקרב מרץ 15 ב 11:57 - 17:10

16

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

17

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בקשת מרץ 17 ב 23:56 - מרץ 18 ב 04:59

18

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בקשת מרץ 17 ב 23:56 - מרץ 18 ב 04:59

19

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

20

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בגדי מרץ 20 ב 12:29 - 17:30

21

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

22

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בדלי מרץ 22 ב 15:21 - מרץ 23 ב 04:28

23

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בדלי מרץ 22 ב 15:21 - מרץ 23 ב 04:28

יופיטר במזל מאזניים מסיים נסיגה. מרץ 23 ב 17:00

24

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

התחלת שעון קיץ מרץ 24 ב 02:00

25

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בדגים מרץ 25 ב 08:48 - 13:06

26

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

27

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור במזל טלה מרץ 27 ב 13:12 - 17:10

28

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

מולד ירח במזל טלה מרץ 28 ב 05:58

29

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בשור מרץ 29 ב 15:00 - 18:47

30

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

31

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

ירח שחור בתאומים מרץ 31 ב 02:06 - 19:40

1

ונוס בנסיגה במזל טלה מרץ 4 ב 08:00 - אפריל 15 ב 08:00

+ Export Month's אירועים