כוכב פלוטו מגיע למזל דלי, בשורתו לעולם ולכל המזלות.
כוכב פלוטו מגיע למזל דלי הבשורה שלו לעולם ולמזלות פלוטו: וגם כך הוא נראה:   מי אתה פלוטו? הסוף וההתחלה. תחילתה וסיומה של תקופה בהיסטוריה האנושית. פלוטו     שולט באופן טבעי במזל עקרב  ובבית 8 –תחומי שליטתו בתחומים: מין חיים-מוות-הישרדות- האיד כסף (של האחר) תורשה/ירושה הישרדות/מלחמות/תהליכים גאופוליטיים כל הנושאים הדרמ[…]
קרא עוד